Prof. Dr. Ayhan Turan’ın öğrencisi olarak müzik ve keman özelinde hoca – öğrenci ilişkisinin önemi nedir? Ayrıca dijital eğitimin, fizikselde olduğu kadar verimli olabileceğini düşünüyor musunuz?     Onun yazmaya…