Gençliğe Adanmak - Cem Mansur

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.