Modern yönetim biçimlerinin temelini oluşturan ulusal egemenlik kavramı üzerine akademik bir tarih metni. Ulusal Egemenlik, kısaca bahsetmek gerekirse yönetimin ve egemenliğin soyut bir bütünlük olan millete ait olmasıdır. Ulusal Egemenlik…