Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim.   Gök Tanrı dinine inanıyorduk. Talas savaşıyla…