Giriş Avrupa Hunları, Dünya tarihinde etkisi büyük olan bir devlettir. Doğu Avrupa’da bulunan kavimleri ittirmesiyle, bilhassa Avrupa’daki kültürel, sosyal ve siyasi yapıyı tamamen değiştiren bir süreç başlatmıştır. Haçlı seferlerinden önce…