“Düşünürlerin küçük bir topluluk içinde kalmalarının -en azından bizim ülke için- nedeni, üsluplarında edebiyata yer vermemeleridir. Cemil Meriç’in edebiyatçı özelliği, okur kitlesini genişletmiştir.” Cemil Meriç bağlamında düşünürlerin üsluplarındaki...