Günümüzün tüketim kültürü ve ekonomik alışkanlıklarına retrospektif bir pencereden bakan, aydınlatıcı bir metin.   Tarih boyunca var olagelen takas ve en basit şekilleriyle ticaret, modern devlet ve toplumların yükselişi ile...