POZİTİVİZM VE TOPLUM BİLİM Auguste Comte “Toplumun bilgisi yalnızca bilimsel araştırma aracılığıyla ve toplumsal istikrar ve toplumsal değişimi yöneten yasalar…