Kuşkucular, Gazali ve Hume gibi birçok filozofa göre “Deneyim, nesneler arasında zorunlu bağlantılar olduğunu kanıtlayamadığı için doğa bilimleri kesin bilgi sağlayamaz.” Bu şüpheci yaklaşıma alternatif bir hipotez var mı? Felsefe…