Sonsuzluğun Peşinde Bir Heykeltraş: İlhan Koman

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.