Ülke ve Para Oyunu - Kadir Köymen

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.