Modernizmden postmodernizme geçen dünya ne kazandı, ne kaybetti?     Şimdi büyük anlatıların ancak kitle iletişim araçlarının değişmesiyle mümkün olabildiğini düşünüyorum. Büyük anlatıların varlığını ortaya koymaları da sonradan bu büyük…