“İnsan bedeni, kendisini kuran bir makine, süreğen hareketin yaşayan bir resmidir.” Julian Offray de La Mettrie İnsanı diğer varlıklardan ayıran yegane unsur akla sahip olmasıdır. Aklın bir sonucu olarak da…