Demokritos “Evrende var olan her şey, şans ve gerekliliğin meyvesidir.” diyor. Burada bahsi geçen şans ve gerekliliği yaşam bilimi perspektifi ile nasıl yorumlarsınız?   Evet bu ta ben üniversitedeyken çıkmıştı…