Türkiye’nin Çift Meclis Serüveni   Yasa yapımı önemli bir konudur. Yasaların kim tarafından yapıldığıysa daha da önemli bir konudur. Asırlar boyunca yasaların nasıl ve kim tarafından yapılacağı tartışılagelmiş ve çözüm...