Günümüzde birey cemiyetlere yönelerek sosyalleşme yerine cemaatlere yöneliyorsa bu durum elit algısını nasıl etkilemektedir?   Burada Tönnies’in cemaat- cemiyet kavramından bahsetmek lazım. Hepsinden önemlisi de, Eric Fromm’un Özgürlükte Kaçış kitabında,…