Sinemanın ilham için dayandığı öz kaynak sizin için neresi?     Ben sevmediğim soruları değiştiriyorum. “Değiştirme” derken… Geçenlerde Onur Ünlü söyledi bunu yani “Sinemanın ontolojisi hiç düşünülmüyor.” dedi. Tam olarak…