Kelimelerin hayata olan derin etkileri üzerinde duran ve önemli kavramları okuyucunun zihninde aydınlığa kavuşturan bir metin.   Sözcükler çok önemli. Bee Gees’in ünlü aşk şarkısında dediği gibi: “It’s only words…