Entelektüelin kendisine ve topluma yönelik görevleri nelerdir?   Şimdi bence özellikle, öncelikle entelektüel nedir, kimdir belki onu açıklamak lazım. Nerede yetişir, hangi iklimin meyvesidir bu kişi; ona bir bakmak lazım….