90’lı yıllarda çocuk olanlar, hatta 2000’li yıllarda çocukluğunu geçirmiş olanlar bilirler Ateri’yi. Ateri hemen hemen hepimizin evine girmiş, kaset dediğimiz kartuşlarla çalışan basit fakat eğlenceli bir oyun konsoluydu. Biz bu…