20. yüzyılın ilk çeyreğinde dünyada yaşanan hızlı gelişmelerin beraberinde gelen başkalaşım, modernist görüşün de yerini açmıştı. Bu başkalaşım haliyle sanat dünyasına da sıçramış ve değişen algının, sanatın algısal ve…