3. Giriş Geçtiğimiz kısımlarda canlılık kavramından, Antik Dönem’den Rönesans’a değin yapılan çalışmalardan, modern bilimin ve bilhassa tıbbın gelişiminin yaşam kavramı üzerindeki etkilerinden bahsetmiştik Bu kısımda mekanistik felsefeden, atomculuğun canlanışından ve…