Tavsiyeler - Levent Ürer

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.

Kategorisiz

Tavsiyeler – Levent Ürer 

Beğendiğiniz kültürel ürünler nelerdir? Tavsiye edebileceğiniz eserler, isimler var mıdır?   Konuşmam sırasında aslında, birkaç öneride bulunmakla birlikte ben öğrencilerime dünya  ve Türk klasikleri listesini tavsiye etmekteyim; Peyami Safa’dan tutun…