İnsanlar hep konuşurlar. Bir şeyleri anlatmak, açıklamak için birçok kelimeyi yan yana getirir ve kelimeler bütünüyle anlatırlar. Susmayı sevmez çoğu…