Toplum Sözleşmesi’nin kalkanının dışında kalan bir bireyin kurgusal öyküsünü irdelerken aynı zamanda Rousseau’nun düşüncelerine ışık tutan, deneyimlenmesi gereken bir metin.   “Toplum sözleşmesinin amacı, sözleşmeyi yapanların korunmasıdır.” –Toplum Sözleşmesi, Jean-Jacques…