Birçok alanda yapılan Doğu-Batı ayrımı sinemada da yapılabilir mi? Hangi temel özellikler bu ayrımda etkili?     Yine beni kurşuna dizdireceksiniz. Sinema sonuçta… Hep anlatırım; Marmara Üniversitesi’nde bir Fransız gelmişti,…