Anlam Arayışındaki Beynin Rolü - Sinan Canan

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.