B02 | Kişilere, gruplara ve uluslara yönelik imgeler nasıl oluşur?

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.