B02 | Kişilere, gruplara ve uluslara yönelik imgeler nasıl oluşur?

Nedir?

Nedir?

Flaps Club; maharetli dimağların, kayda değer fikirlerini minimal bir üslup ile sunan, seçkin bir içerik platformudur.