Bu rapor, yaklaşık üç saat boyunca süregelen Flaps Münazaraları İfade Özgürlüğü tartışması için editöryal bir özet teşkil etmektedir. Kişilerin konuşmaları ve fikirleri tarafsızca ele alınmış olup, söylemler üçüncü şahıslara indirgenirken…