Eğitim hayatınız boyunca Halil İnalcık ve Gábor Ágoston gibi önemli tarihçilerle çalıştığınızı biliyoruz, sizce tarih bilimi açısından hoca-öğrenci ilişkisinin önemi nedir?      Ben iki hocama da müteşekkirim. Onun dışında…