İdealist İdeolojisi Zamana Karşı

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.