Kontrol mekanizmalarının birey ve toplum bağlamında nasıl inşa edildiğini ele alan, başkaldıran bir metin.   “İktidar, yönetme gücünü elinde bulunduran kişi ya da kişilerdir.” – Wikipedia   Yönetme gücünü elinde…