Dörtnala gelip Uzak Asya’dan Akdeniz’e bir kısrak başı gibi uzanan bu memleket, bizim.   Gök Tanrı dinine inanıyorduk. Talas savaşıyla müslüman olduk. 1071’de Malazgirt savaşıyla Anadolu’nun kapıları açıldı bize. Çok…