Gözlerinin Kölesiyim

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.