Kökleri zevk kavramında, dalları ve yaprakları bireysellikte saklı nefes aldıran bir yazı.   Zevk, güzel olanı seçme yetisidir. Tanpınar estetiği…