TANIM Bazen bazılarımız bazı konulara bazen göreceğimiz şekilde bir bakış atar. Biz de bu seri de “bazen” göreceğiniz şeyleri “her…