INSTAGRAM   master_of_time60 Bilginin ya da daha doğru bir ifadeyle eğitimin hayat boyu sürdüğünün bir göstergesidir. Bilginin arttıkça bir…