Devletin sosyal alandan elini çekmesi toplumsal düzeni nasıl şekillendirir?   Devletin sosyal alandan elini çekmesine; ne oldu da, devlet elini sosyal alana attı? Sorusuyla bakmamız lazım. Çünkü köklü anlamda kurulan…