Hakikatin Önemsizleşmesi - Levent Ürer

Ne?

Ne?

Aydınlığın inşası için.