COVID-19 süreci ve sonrası üzerine kaleme alınmış, doğru soruları soran kapsamlı bir sosyoloji metni. Yazarlık duygusu, isteği ve yazar olma hissiyatı bir sosyal sorumluluk projesine benzemektedir. Sosyal sorumluluk kurumları tarafından...