Muhafazakarlık kavramının bu topraklar üzerindeki çarpıcı etkilerini irdeleyen, derinlemesine bir çalışma.   Muhafazakârlık Tanımı ve XIX. Yüzyıl Osmanlı İmparatorluğu’ndan 1960 Türkiye’sine Kadar Muhafazakârlık- Giriş   Türkiye’de halkın kullandığı muhafazakârlık tanımıyla…