Caravaggio’nun, “Judith, Holofernes’in Başını Keserken” adlı eseri İncil’in apokrif sayılan bir kısmındaki hikâyeyi bize anlatır. Bu hikâye Asurluların Yahudileri işgal ettiği bir dönemde dul kalan korkusuz Judith’in halkını bu…