Seçkin bir azınlık olmadan toplumlar refah içinde yaşayabilir mi?   Şimdi seçkinlik, içeriği tarihsellikle dolabilen bir şey. Tarihsellikle evrensel olmayanı yani sürekli değişmek zorunda olanı, varoluşsal bir şeyi kastediyorum. Mesela…