İnsanlığın medeniyet serüveninin başlamasına olanak tanıyan; gizemli, geniş ve bereketli toprakların öyküsü.   “Medeniyetlerin gelişmesi ve ilerlemesi her bölgede farklı olmuştur; bunun temel nedeni coğrafyaların farklı iklim koşullarına sahip olmasıdır”…