Kavramların arasında kalan özgür iradenin güzel ve akılda kalıcı bir incelemesi.   Özgür irade var mıdır? Daha önce bu konuda araştırma yapmamış veya oturup düşünmemiş hemen hemen herkes evet diyecektir…