Hakikatin önemsizleşmesi siyaset bilimi ve pratiğini nasıl etkiledi?   Hakikatin önemsizleştirilmesi ve hakikat kavramını ben çok tartışmalı buluyorum.  Onu biraz parçalayıp Hilmi Yavuz’dan aktararak söyleyeyim çünkü ben zaman içerisinde sekülarizmde…