Mekanistik Felsefe | İnsan Makinesi — Kısım 03

Ne?

Ne?

Arzu edilen değil ihtiyaç duyulan.