Tarihsel açıdan Türkiye’de elit ve elitizme bakış nasıldır?      Dünyada elit pek kalmıyor neo-liberalizmden dolayı… Türkiye ise köylü toplumu, elit sevmez. Onu sürekli recycle eder (eski haline getirir). Mesela,…