İnsanların bir problemi çözmesi için gerekli şartların kabaca şunlar olduğunu varsayarız: Problemi ortaya çıkaran etmenler hakkında bilgilendirme, problem ile mücadele yolları ve bunlar yapılmaz ise hangi sonuçlar ile  karşılaşılacağı. Peki…