Klasik müziğin insanın yaşamına ve fikir dünyasına etkileri nelerdir?   Şimdi aslında daha önce konuştuğumuz çok seslilik meselesi var, ben ona inanıyorum. Farklı düşüncelerin, farklı seslerin bir arada âhenk içinde…